Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Kommunfullmäktige

Protokoll publiceras efter justering, senast 2 veckor efter sammanträdet. Ärendelista och handlingar publiceras under rubriken kallelser och handlingar inför varje sammanträde. Ärendena i protokollet är de som tagits upp.

Mötesdatum

Protokoll

2020-01-30

ProtokollPDF

2020-03-12

ProtokollPDF

2020-04-01

ProtokollPDF

2020-05-07

Inställt

2020-06-16

ProtokollPDF

2020-09-03

ProtokollPDF

2020-10-22

ProtokollPDF

2020-11-12

Protokoll

2020-12-11

Protokoll

 

Kontakt