Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Kommuntidning

Hylte kommun producerar personaltidningen, Oss emellan, fyra gånger på per år. Tidningen tar upp aktuella och angelägna ämnen om och kring kommunens verksamheter. Med start våren 2017 skickas upplagorna i maj och november även ut till samtliga hushåll i Hylte kommun. På så sätt ges kommuninvånarna möjlighet till ytterligare insyn i kommunens arbete.

Därmed ersätts den kommuntidning som Hylte kommun distribuerade mellan åren 2012-2016 till hushållen i kommunen. Tidningen HYLTE gavs ut på våren, en gång per år.

Nedan kan du ladda ner utgivna nummer som PDF

Kontakt