Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Revisorer

Revisorerna granskar på kommunfullmäktiges uppdrag verksamheten i nämnder och styrelser samt i kommunens helägda bolag.

Genom revisorerna ska kommunmedborgarna vara försäkrade om att kommunens verksamhet kontrolleras av ett oberoende och självständigt organ. Avsikten är att utvärdera att den kommunala verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och säkert sätt. Utvärderingen är till för att upptäcka problem och ge förslag till förbättringar i verksamheten.

Kommunens revisorer är följande:

Ingemar Steneteg (C) Ordförande
Ove Gustavsson (S) vice ordförande
Stigert Winterquist (L)
Kristina Johansson (S)
Vakant plats i väntan på kommunfullmäktiges beslut om fyllnadsval

Revisorernas rapporter

Här nedan publiceras aktuella rapporter. Tidigare rapporter är samlade årsvis. Läs mer om revisionens verksamhet i revisionens protokoll.

2021

Tidigare år

Kontakt