Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Kommunala tillgänglighetsrådet

Kommunala tillgänglighetsrådet uppgift är att bevaka, samråda och väcka frågor av allmän betydelse för individer med funktionsnedsättning i kommunen. Rådet är en referens- och remissgrupp och administreras av samhällsbyggnadsnämnden. Vad rådet ska göra och hur arbetet går till finns reglerat i rådets reglemente.

Rådet behandlar frågor som rör hela den kommunala verksamheten. Frågor och ärenden som rör enskilda personer behandlas inte av kommunala tillgänglighetsrådet utan av ansvarig kommunal nämnd.

Representanter i rådet

Rådet består av politiker från arbets- och näringslivsnämnden, barn- och ungdomsnämnden, kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och omsorgsnämnden samt representanter från funktionshinderorganisationer i kommunen. Bostadsstiftelsen Hyltebostäder har en adjungerad representant. Nämnderna och styrelserna som sitter i rådet utser de politiska representanterna och funktionshindersorganisationerna utser sina representanter.

Sammanträden sker vanligtvis fyra gånger om året. Läs kommunala tillgänglighetsrådets protokoll.

Ledamöter i kommunala tillgänglighetsrådet:

Ledamöter politiker:
Bengt-Åke Torhall (L) - samhällsbyggnadsnämnden 
Malin Thydén-Kärrman (S) - kommunstyrelsen
Maria Johansson Arnström (S) - omsorgsnämnden 
Linda Svensson (L) - barn- och ungdomsnämnden
Karl-Gustav Lindbäck (KV) - arbets- och näringslivsnämnden

Ersättare politiker:
Martina Philip Carlsson (C) - samhällsbyggnadsnämnden
Bo-Gunnar Åkesson (M) - kommunstyrelsen
Ewa Gunnarsson (SD) - omsorgsnämnden 
Lennart Ohlsson (C) - barn- och ungdomsnämnden
Stina Isaksson (SD) - arbets- och näringslivsnämnden

Ledamöter funktionshinderorganisationer:
Rolf Kenneryd (HRF, Hörselskadades Riksförbund)
Agneta Lundquist (Reumatikerföreningen)
Våge Ericsson, (FUB, Föreningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning)
Karl-Erik Hjalmarsson (FMLS, Dyslexiförbundet)
Leif Eskelid (DHR Halmstad Hylte)  

Ersättare funktionshinderorganisationer:
Stig Gummesson (HRF, Hörselskadades Riksförbund)
Björn Ramstedt (Hylte Anhörigförening)


Kontakt