Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Brottsförebyggande rådet

Det lokala brottsförebyggande rådet - BRÅ - är en organisation som har representanter från både kommun, region, näringsliv och samhällsföreningar. Organisationens syfte är att arbeta med brottsförebyggande frågor i Hylte kommun.

Rådet sammanträder vid fyra tillfällen under 2021: 

  • 4 mars
  • 20 maj
  • 30 september
  • 18 november

Brottsförebyggandets protokoll hittar du via länken nedan:

brottsförebyggandet rådets protokoll.

Representanter för brottsförebyggande rådet

Ordinarie politiker i BRÅ

 

Birgitta Årzén (S) - ordförande

Kultur- och folkhälsonämnden

Tommy Edenholm (KV)

Kommunstyrelsen

Ersättare tillsätts inom kort

Omsorgsnämnden

Linda Svensson (L)

Barn- och ungdomsnämnden

Zofia Sarna (S)

Samhällsbyggnadsnämnden

Camilla Gustafsson (S)

Hyltenämnden (Region Halland)

Lars Sundberg (S)

Stiftelsen Hyltebostäder

 

 

Politiska ersättare i BRÅ

 

Ewa Gunnarsson (SD)

Kultur- och folkhälsonämnden

Lennart Ohlsson (C)

Kommunstyrelsen

Stina Isaksson (SD)

Barn- och ungdomsnämnden

Carl Larsson (M)

Samhällsbyggnadsnämnden

Anna Roos (C) 

 Hyltenämnden (Region Halland)

Andra representanter i BRÅ

 

Pontus Nilsson

Polisen

Ann-Marie Andersson

Länsförsäkringar

Ingemar Ivarsson

Torups samhällsförening/bevakningsgrupp 

Carl-Åke Johansson, Lilly Holmén

Landeryd/Långaryd

Ingemar Lund

Hyltebruks Idrottsförening

Torbjörn Alexandersson

Rydöbruks samhällsförening

Maj Brodin Johansson

Unnaryds samhällsförening

 

 

Erik Wikström

Sekreterare

 


Kontakt