Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Kommunstyrelsen

Ledamöterna i kommunstyrelsen väljs av kommunfullmäktige och speglar majoritetsförhållandet som kommunfullmäktige har.

Kommunstyrelsen har en överordnad roll i den kommunala organisationen. Den leder kommunens verksamhet och har det övergripande ansvaret för kommunens utveckling och ekonomi. Kommunstyrelsen verkställer ärenden som kommunfullmäktige beslutar om och har även rätt att fatta en del beslut på egen hand.

I Hylte har kommunstyrelsen även det politiska ansvaret för kris- och beredskapsfrågor (så kallad krisledningsnämnd) samt ansvarar för räddningstjänsten i kommunen.

Ledamöter i kommunstyrelsen

Ronny Löfquist (S) Ordförande 
Telefon: 0345-180 00
E-post: Ronny.Lofquist@hylte.se
                    
Birgitta Årzen (S) 1:e vice ordförande
E-post:birgitta.arzen@hylte.se

Stina Isaksson (SD) 2:e vice ordförande
E-post: stina.isaksson@hylte.se

Anna Roos (C)
Fredrik Engberg (L)
Håkan Bengtsson (C)
Maj Brodin (SD)
Lisa Mogren (V)
Bo Gunnar Åkesson (M)
Tommy Edenholm (KV)
Mikael Ingvarsson (SD)

Ersättare

Krister Mattsson (S)
Wien Axelsson (C)
Kerstin Alexén (SD)
Nina Larsson (S)
Bengt-Åke Torhall (L)
Aurore Hempel (KD)
Karl-Yngve Dahlgren (SD)
Petter Eriksson (V)
Thomas Flystam (M)
Mattias Andersson (KV)
Mats Gustafsson (SD)

Kontakt