Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Lean - medarbetardrivet förbättringsarbete

I dag står den offentliga sektorn, och så även Hylte kommun, inför stora utmaningar i form av ökade behov samt högre krav och förväntningar på kvalitet och service. I samband med omfattande pensionsavgångar behöver kommunen under kommande år också rekrytera många nya medarbetare med rätt kompetens. Dessa utmaningar ställer helt nya krav på den kommunala välfärden och på kommunen som arbetsgivare. Lean – ”Medarbetardrivet förbättringsarbete” är den verksamhetsfilosofi som Hylte kommun använder sig av som stöd i det dagliga utvecklingsarbetet för att kunna bemöta dessa utmaningar på bästa sätt.

Vad menar vi med medarbetardrivet förbättringsarbete?

Lean i Hylte bygger på att ta till vara på samtliga medarbetares kompetens och engagemang, därav namnet, ett medarbetardrivet förbättringsarbete. Det innebär att personalen ska vara delaktig i de förändringar som ska ske, med utgångspunkt i att vi ska arbeta smartare för att på så sätt leverera en hög kvalitet till invånare, kunder och besökare i kommunen. Att förankra besluten där de påverkar mest, grundar för en bättre arbetsmiljö och en kultur där alla har möjlighet att påverka. En förutsättning för detta är vår förmåga att våga pröva nytt och kritisk granska och utveckla vårt arbets- och förhållningssätt. Det ställer stora krav både på ett tillåtande ledarskap och på engagerade medarbetare.

Alla som arbetar i Hylte kommun - från den politiska ledningen till de medarbetare som arbetar närmast invånarna - har fokus på det som skapar värde för våra kommuninvånare.

Goda exempel från kommunens medarbetardrivna förbättringsarbete hittar du här.


Kontakt