Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Författningssamling och lokala föreskrifter

Kommunen har möjlighet att besluta om egna föreskrifter som kompletterar de lagar som riksdagen beslutat om. Här finns ordningar och föreskrifter, taxor och avgifter, reglementen, bidragsnormer och andra föreskrifter som gäller i Hylte kommun.

Reglementen och arbetsordningar

Renhållning och miljö

Ägardirektiv och stiftelseförordnande

Kontakt