Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Autogiro

Fakturor från Hylte kommun kan betalas via autogiro. Autogiro innebär att pappersfakturan skickas till dig som vanligt men betalning dras automatiskt från ditt valda bankkonto. Autogiro är kostnadsfritt.

Så här gör du för att anmäla autogiro

För att kunna börja betala dina fakturor via autogiro måste du lämna in en autogiroansökan till ekonomienheten. Du kan välja att ansöka direkt på webben via vår e-tjänst eller ladda ner en ansökningsblankett.

Om du ansöker via blanketten lämnar du in den i kommunens kontaktcenter eller skickar till:

Hylte kommun
Ekonomienheten
Storgatan 8
314 80 Hyltebruk

Har du autogirofunktion så kvarstår den även om du ansluter dig till e-faktura. Du får då ingen pappersfaktura hemskickad, utan en e-faktura via internetbanken som betalas genom autogiro.

Förklaring clearingnummer

Clearingnumret är det fyrsiffriga nummer som betecknar till vilken bank och bankkontor en betalning ska till. Normalt är clearingnumret de första fyra siffrorna i kontonumret. Ange först clearingnummer och sedan kontonummer utan extra tecken, t.ex. streck och punkter. Swedbank har ibland fem siffror, ex 8327 - 9XXXXX. Utelämna då femte siffran, i detta fall 9.

Personkonto i Nordea där kontonumret är samma som ditt personnummer: Clearingnummer = 3300 - ÅÅMMDDXXXX.

Kontakt