Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Webbdiarium

I webbdiariet kan du söka efter både enskilda handlingar och ärenden. Webbdiariet uppdateras varje dag kl. 14.00 och kl. 19.00.

Läs mer om hur du söker i webbdiariet

Ärende eller handling?

Vilken är skillnaden mellan ärende och handling? Ett ärende kan liknas vid en mapp som innehåller en eller oftast fler handlingar.

Exempel: En förening skickar in en ansökan om ett bidrag. Registratorn skapar ett ärende som kan heta "Ansökan om föreningsbidrag". Den inkomna ansökan läggs i ärendet som en handling. I ärendet läggs sedan efter hand allt tillkommande material som blir nya handlingar i ärendet. Till exempel handläggarens utredning och den politiska nämndens beslut.

Förkortningar som används i diariumet

  • Kommunstyrelsen - KS
  • Barn- och ungdomsnämnden - BUN
  • Kultur- och folkhälsonämnden - KFN
  • Omsorgsnämnden - ON
  • Samhällsbyggnadsnämnden - SBN
  • Revisionen - Rev

Kontakt