Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Anslagstavla

Det här är Hylte kommuns anslagstavla. Här finns de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldiga att anslå. Det kan vara meddelanden om att protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott är justerade. Det kan också vara kungörelser för kommunfullmäktiges kallelse, kungörelser kring nya detaljplaner och öppettider för den gemensamma nämnden för överförmyndare i samverkan.

Anslaget ligger kvar på anslagstavlan i tre veckor, om inget annat anges.

 

 1. Sammanträdesdagar för överförmyndare i samverkan 2019
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansÖverförmyndare i samverkan
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunhuset
  DokumentSammanträdesdagar för överförmyndare i samverkan 2019.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 2. Samhällsbyggnadsnämnden 12 november 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsbyggnadsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 3. Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansGemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel
  Förvaringsplats för protokolletRegionkontoret, Halmstad kommun
  Nedladdningsbart protokollProtokoll Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel 2019-11-01.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  18 november 2019

 4. Arbets- och näringslivsnämnden 14 november 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansArbets- och näringslivsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 5. Revisionen 18 november 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansRevisorerna
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll Revisionen 2019-11-18.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 6. Kommunstyrelsen 12 november 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll KS 2019-11-12(194314).pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 7. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 26 november 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll SBN AU 2019-11-26.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 8. Barn- och ungdomsnämnden 19 november 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och ungdomsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll BUN 2019-11-19.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 9. Omsorgsnämnden 21 november
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll ON 2019-11-21.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 10. Nämnden för överförmyndare i samverkan
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansNämnden för överförmyndare i samverkan – Halmstad, Hylte, Laholm
  Förvaringsplats för protokolletRådhuset, Halmstad kommun
  Nedladdningsbart protokollAnslå protokoll för överförmyndare i samverkan 2019-11-28.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  28 november 2019

 11. Kommunstyrelsen 28 november 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll KS 2019-11-28.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 12. Nämnden för överförmyndare i samverkan - Halmstad- Hylte - Laholm - Båstad
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansNämnden för överförmyndare i samverkan – Halmstad, Hylte, Laholm
  Förvaringsplats för handlingarnaRådhuset, Halmstad kommun
  DokumentMottagningstid 2020 into till kommunernas anslagstavlor.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Mottagningstider 2020

 13. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 3 december 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll BUN AU 2019-12-03.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 14. Kommunfullmäktige 28 november 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll kommunfullmäktige 2019-12-05.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 15. Tillkännagivande av ny antagen översiktsplan
  • Tillkännagivande
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokoll§183 KF Översiktsplan för Hylte kommun- Antagande.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Kommunfullmäktige i Hylte kommun har den 28 november 2019 antagit en ny översiktsplan.

  Justerat protokoll med beslutet har anslagits på kommunens anslagstavla den 5 december 2019.

  För mer handlingar och mer information se hylte.se/byggabomiljo/samhallsplanering/oversiktsplaner/arbetemednyoversiktsplanlänk till annan webbplats.

  Kontaktuppgifter vid frågor: Hylte kommun, telefon 0345-180 00 eller e-post kommunen@hylte.se


 16. Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott 5 december 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansArbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 17. Omsorgsnämndens arbetsutskott 5 december 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll ON AU 2019-12-05.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 18. Tillsynsnämnden 5 december 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansTillsynsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll TSN 2019-12-05.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

Överklaga beslut

Det finns två sätt att överklaga beslut som kommunen har tagit. Det ena sättet prövar om beslutet är fattat på rätt sätt (det var rätt av kommunen att fatta beslutet) och det andra sättet prövar om ett beslut som rör den enskilda individen är felaktigt.

Du har tre veckor på dig att överklaga ett beslut från det att ett beslut som berör samtliga kommuninvånare har anslagits på anslagstavlan eller från det att du som personligen berörs av ett beslut har fått beslutet.

Läs mer om hur du överklagar ett beslut

Kontakt