Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Anslagstavla

Det här är Hylte kommuns anslagstavla. Här finns de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldiga att anslå. Det kan vara meddelanden om att protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott är justerade. Det kan också vara kungörelser för kommunfullmäktiges kallelse, kungörelser kring nya detaljplaner och öppettider för den gemensamma nämnden för överförmyndare i samverkan.

Anslaget ligger kvar på anslagstavlan i tre veckor, om inget annat anges.

 

 1. Granskning - förslag till detaljplan Västra Åkralt 1:6 m.fl.
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsbyggnadsnämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Instans Samhällsbyggnadämnden
  Förvaringsplats för handlingarna Samhällsbyggnadskontoret, Kommunhuset

  Granskning för ny detaljplan Västra Åkralt 1:6 m.fl.. Detaljplaneförslaget är förenligt med gällande översiktsplan och förväntas inte medföra en betydande miljöpåverkan.

  Granskningstiden pågår perioden 25/1 2023 – 15/2 2023. Granskningshandlingarna finns tillgängliga på samhällsbyggnadskontoret i kommunhuset i Hyltebruk och på kommunens hemsida www.hylte.se under rubriken ”pågående detaljplaner” (anges i sökruta). De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera om denna granskning.

  Planarbetet omfattar ett område i centrala Hyltebruk och möjliggör för industri och verksamheter.

  Om du har frågor kontakta gärna planarkitekt Amanda Bengtsson Backman:

  Tel: 0345–18 000

  E-post: Amanda.bengtsson-backman@hylte.se

  Synpunkter på granskningshandlingarna ska lämnas skriftligen och vara på samhällsbyggnadskontoret senast den 15/2 2023. Adress: Samhällsbyggnadskontoret, Storgatan 8, 314 80 Hyltebruk. Det går även bra att e-posta in skrivelser till: sbk@hylte.se

  Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 2. Barn- och ungdomsnämnden 10 januari 2023
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och ungdomsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll BUN 2023-01-10 (publ).pdf Pdf, 1.2 MB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Kommunstyrelsen 10 januari 2023
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll KS 2023-01-10.pdf Pdf, 1.3 MB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Nämnden för överförmyndare i samverkan Halmstad, Hylte, Laholm, Båstad - 24 januari 2023
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansNämnden för överförmyndare i samverkan – Halmstad, Hylte, Laholm
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Sammanträdesdatum 24 januari 2023

 5. Samhällsbyggnadsnämnden 18 januari 2023
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsbyggnadsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Omsorgsnämnden 12 januari 2023
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll ON 2023-01-12.pdf Pdf, 1.2 MB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Lägg till text här eller ta bort denna rad

 7. Kultur- och folkhälsonämnden 12 januari 2023
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKultur- och folkhälsonämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 8. Kultur- och folkhälsonämndens individutskott 12 januari 2023
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 9. Samordningsförbundet i Halland
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamordningsförbundet i Halland
  Förvaringsplats för protokolletUtbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Halmstad kommun
  Nedladdningsbart protokollanslag 221220.pdf Pdf, 22.5 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  12 januari 2023

 10. Nämnden för Överförmyndare i samverkan - Halmstads-, Hyltes-, Laholms-, och Båstads kommuner
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansNämnden för Överförmyndare i samverkan - Halmstads, Hyltes, Laholms och Båstads kommuner
  Förvaringsplats för handlingarnaHalmstad kommun
  DokumentÖverförmyndarnämndens mottagningstider 2023 info till kommunerna.pdf Pdf, 574 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Mottagningstider för 2023

Överklaga beslut

Det finns två sätt att överklaga beslut som kommunen har tagit. Det ena sättet prövar om beslutet är fattat på rätt sätt (det var rätt av kommunen att fatta beslutet) och det andra sättet prövar om ett beslut som rör den enskilda individen är felaktigt.

Du har tre veckor på dig att överklaga ett beslut från det att ett beslut som berör samtliga kommuninvånare har anslagits på anslagstavlan eller från det att du som personligen berörs av ett beslut har fått beslutet.

Läs mer om hur du överklagar ett beslut

Kontakt