Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Vattenskyddsområden

Vattenskyddsområden finns för att skydda vattentillgångar som är viktiga för dricksvattnet. På det viset säkras tillgången till dricksvatten i framtiden.

För dig som bor inom ett vattenskyddsområde

För dig som bor inom ett vattenskyddsområde gäller särskilda bestämmelser. Det handlar om att du måste vara försiktig med vattnet och allt som kan förorena vattentäkten. Det du tillför vattnet försvinner inte bara för att det inte syns, allt påverkar. Vissa saker måste du ha tillstånd för. Andra saker får du inte göra alls.

För dig som verkar i ett vattenskyddsområde

Även för dig som arbetar eller bedriver verksamhet inom ett vattenskyddsområde gäller särskilda bestämmelser. Reglerna är delvis olika för olika vattenskyddsområden.

Kontakt