Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Vatten- och avloppsavgifter

Avgifter tas ut för att VA-anläggningen ska kunna drivas och underhållas kontinuerligt.

Ordlista som förklarar begreppen.

Ny taxa 2023

Taxa för vatten och avlopp i Hylte kommun:

Den 1 januari 2007 började en ny VA-lag gälla och kommunerna har sedan dess varit tvungna att anpassa sin ABVA Pdf, 220 kB, öppnas i nytt fönster. och VA-taxa för att följa den nya lagen.

Taxan består av anläggningsavgift (betalas bara en gång) och de periodvisa brukningsavgifterna.

Anläggningsavgift för bostadsfastighet

Vad kostar mitt VA vid anslutning till kommunens VA-anläggning?

Anläggningsavgifter för en vanlig bostadsfastighet:

  • Anläggningsavgift servisledningar
  • Anläggningsavgift förbindelsepunkter
  • Anläggningsavgift kopplad till tomtyta
  • Anläggningsavgift per bostadsenhet

För såväl bostadsfastigheter som för andra fastigheter reduceras avgifterna om avgiftsskyldigheten är begränsad.

Kontakt