Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Gatubelysning

Drygt 3000 gatlampor lyser upp Hylte kommun på kvällar och nätter. Gatubelysningen tänds och släcks via ett ljusrelä som styrs av hur ljust alternativt mörkt det är utomhus. Två gånger om året, en gång innan vintern och en gång på våren, kontrolleras all gatubelysning som kommunen ansvarar för. Trasiga lampor byts då ut och andra eventuella skador repareras. Vid dessa arbeten är gatubelysningen tänd även på dagen.

Trasig gatulampa?

Kommunen äger och ansvarar för belysning på gator, gång- och cykelvägar och motionsspår. Däremot är det generellt sett Trafikverket som ansvarar för de större vägarna. Om du upptäcker en trasig gatubelysning och är osäker på vem som ansvarar för underhållet kan du titta efter om stolpen är uppmärkt. Gul tejp och märkning innebär att det är Trafikverkets stolpe och att felanmälan ska ske dit. Saknas gul tejp och märkning så ska anmälan göras till kommunen.

Kontakt