Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Gällande översiktsplan

Hylte kommuns gällande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige i december 2019. Översiktsplanen behandlar många olika frågor som berör framtida bebyggelseutveckling, kommunikationer och användning av mark- och vatten i kommunen som helhet. Den anger vilka prioriteringar kommunen vill göra och vilken inriktning den fysiska planeringen bör ha för att nå en hållbar samhällsutveckling. Översiktsplanen formulerar strategier och ger vägledning för arbetet med att utveckla Hyltes attraktivitet som boende- och näringslivskommun.

Översiktsplanen består av en huvudhandling och en kartbilaga. I huvudhandlingen ingår också kommunfullmäktiges beslut om antagande och länsstyrelsens granskningsyttrande.

Översiktsplan huvudhandling Pdf, 93.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Översiktsplan kartbilaga Pdf, 17.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Eftersom översiktsplanens huvudhandling är stor att ladda ner, kan den istället hämtas i delar:

ÖP huvudhandling sid 1-16 – 1 Ett attraktivt och hållbart Hylte Pdf, 21.6 MB, öppnas i nytt fönster.
ÖP huvudhandling sid 17-30 – 2 En tydlig utvecklingsstruktur Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster.
ÖP huvudhandling sid 31-52 – 3 Effektiva kommunikationer Pdf, 5.6 MB, öppnas i nytt fönster.
ÖP huvudhandling sid 53-80 – 4 Attraktiva boende- och livsmiljöer Pdf, 6.7 MB, öppnas i nytt fönster.
ÖP huvudhandling sid 81-100 – 5 Ett livskraftigt näringsliv Pdf, 8.3 MB, öppnas i nytt fönster.
ÖP huvudhandling sid 101-132 – 6 Energi och resurser för framtiden Pdf, 8.1 MB, öppnas i nytt fönster.
ÖP huvudhandling sid 133-164 – 7 Levande natur- och kulturmiljöer Pdf, 13.5 MB, öppnas i nytt fönster.
ÖP huvudhandling sid 165-188 – 8 Beredskap för risk och sårbarhet Pdf, 4.8 MB, öppnas i nytt fönster.
ÖP huvudhandling sid 189-210 – 9 Samordning och genomförande Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.
ÖP huvudhandling sid 211-232 – 10 Konsekvenser Pdf, 5.1 MB, öppnas i nytt fönster.
ÖP huvudhandling sid 233-262 – 11 Vägledning för handläggare Pdf, 16.4 MB, öppnas i nytt fönster.
ÖP huvudhandling sid 263-286 – Bilagor Pdf, 529.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt