Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Gällande översiktsplan

Hylte kommuns gällande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige i december 2019. Översiktsplanen behandlar många olika frågor som berör framtida bebyggelseutveckling, kommunikationer och användning av mark- och vatten i kommunen som helhet. Den anger vilka prioriteringar kommunen vill göra och vilken inriktning den fysiska planeringen bör ha för att nå en hållbar samhällsutveckling. Översiktsplanen formulerar strategier och ger vägledning för arbetet med att utveckla Hyltes attraktivitet som boende- och näringslivskommun.

Översiktsplanen består av en huvudhandling och en kartbilaga. I huvudhandlingen ingår också kommunfullmäktiges beslut om antagande och länsstyrelsens granskningsyttrande.

Översiktsplan huvudhandlingPDF

Översiktsplan kartbilagaPDF

Eftersom översiktsplanens huvudhandling är stor att ladda ner, kan den istället hämtas i delar:

ÖP huvudhandling sid 1-16 – 1 Ett attraktivt och hållbart HyltePDF
ÖP huvudhandling sid 17-30 – 2 En tydlig utvecklingsstrukturPDF
ÖP huvudhandling sid 31-52 – 3 Effektiva kommunikationerPDF
ÖP huvudhandling sid 53-80 – 4 Attraktiva boende- och livsmiljöerPDF
ÖP huvudhandling sid 81-100 – 5 Ett livskraftigt näringslivPDF
ÖP huvudhandling sid 101-132 – 6 Energi och resurser för framtidenPDF
ÖP huvudhandling sid 133-164 – 7 Levande natur- och kulturmiljöerPDF
ÖP huvudhandling sid 165-188 – 8 Beredskap för risk och sårbarhetPDF
ÖP huvudhandling sid 189-210 – 9 Samordning och genomförandePDF
ÖP huvudhandling sid 211-232 – 10 KonsekvenserPDF
ÖP huvudhandling sid 233-262 – 11 Vägledning för handläggarePDF
ÖP huvudhandling sid 263-286 – BilagorPDF

Kontakt