Hoppa till innehåll Hoppa till meny

To 578 - Givagård m.fl (Marknadsplatsen)

Plankarta To 578

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för uppförande av sjönära bostäder, i blandade hustyper, på den så kallade marknadsplatsen. Tanken är att en del av området även i fortsättningen ska kunna användas till evenemang.

Syftet med detaljplanen är även att skapa en flyttkedja där invånare som besitter stora hus kan få ett alternativt, attraktivt, mindre boende i närhet till befintligt äldreboende och på så sätt starta en kedja som frigör bostadshus för inflyttning till orten.

Antagen av kommunfullmäktige 2017-06-20 § 109

Kontakt