Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Samhällsplanering

Beslut om marken och vattnets användning och hur bebyggelsen ska utformas berör de flesta av oss. Förändringarna medför ofta stora långsiktiga investeringar och tar också våra gemensamma naturresurser i anspråk, och behöver därför föregås av planering på olika nivåer där olika intressen vägs samman. 

Översiktsplaner

Översiktsplanen täcker hela kommunens yta och redovisar kommunens vilja för mark- och vattenanvändningen. Hylte kommun antog en ny översiktsplan i december 2019. Utöver denna finns ett tematiskt tillägg Öppnas i nytt fönster. till översiktsplanen, vilket gäller tillsammans med översiktsplanen.

Hylte kommuns översiktsplan (länk till ”Gällande översiktsplan” där nya ÖP nu ska ligga)

Detaljplaner

Detaljplaner omfattar mindre delar av kommunen, såsom ett kvarter eller några fastigheter, och är ett juridiskt bindande dokument som ger byggrätter och anger ramar för framtida bygglovsgivning. En detaljplan anger exempelvis hur pass stort hus man får bygga, våningstal, taklutning, användningssätt med mera. I Hylte kommun finns det i dagsläget över 170 gällande detaljplaner.

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser används för begränsade områden och reglerar i regel endast ett fåtal frågor. Det finns fem gällande områdesbestämmelser i kommunen.

Läs mer om:

Kontakt