Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Parkstaden i Hyltebruk

Illustration av parkstaden i Hyltebruk

Illustration/foto: Horisont arkitekter

Arbetet för att skapa ett nytt bostadsområde i centrala Hyltebruk fortsätter. I oktober 2018 bytte kommunen till sig marken mellan Forum och Nissan med målet att bygga attraktiva hyreslägenheter nära vatten och natur.

- Vår skiss visar att området medger byggnation av cirka 130-140 lägenheter fördelat på åtta stycken fristående fyra till sex våningshus, säger Per Borg, kommundirektör.

Det finns ett behov av nya hyreslägenheter i kommunen. Tanken är skapa fräscha bostäder, lyfta samhällsbilden längs Brogatan och även knyta ihop Hyltebruk samhälle på ett trevligt sätt. Husen är tänkta att följa motionsspåret längs Nissan med ett omgivande aktivitetsområde med parkkänsla. I idéskissen finns även tankar om en ny bro från parkstaden till Örnvallen.
- Fördelen vi har i Hylte är att vi inte behöver bygga så tätt. Vi kan dra nytta av naturen och skapa ett trevligt boende i samhället med närhet till service och kollektivtrafik. Vi försöker skapa ett mervärde genom att även planera in boulebanor, utrymme för en skatepark, utomhusgym, lekplatser och utomhus scen med mera. Det ska vara en levande plats med parkkänsla med folk i rörelse, berättar Per Borg.

Presentation i höst

Uppdraget att ta fram en skiss för området, som getts arbetsnamnet Parkstaden, kommer från kommunstyrelsens arbetsutskott. Ronny Löfquist (S) kommunstyrelsens ordförande, berättar att nästa steg blir att bjuda i fastighetsbolag, exploatörer och byggföretag till ett seminarium för att presentera möjligheten.
- Vi kommer att bjuda in brett, lokalt och externt. Vi tror att läget och möjligheten området ger är attraktivt för många aktörer. Planen är att arrangera ett seminarium i höst, sen är det intresset och arbetet med detaljplanen som avgör hur snabbt vi jobbar vidare.

Save the date - 5 september

Den 5 september 2019 bjuder Hylte kommun in fastighetsbolag, exploatörer och byggföretag till ett seminarium om ett unikt centrumutvecklingsprojekt vid Nissan - i hjärtat av Hyltebruk.

Preliminär tid för seminariet är kl. 10.00-13.00. Det bjuds på lunch och även en visning av den nya skateparken. Du anmäler ditt intresse via e-post: kommun@hylte.se

I anmälan ska följande uppgifter vara med:

  • Namn på företaget
  • Kontaktperson
  • Antal deltagare som kommer

Kontakt