Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Kulturmiljö

Kulturmiljöfrågorna har en framträdande roll i Hylte kommun. En välbevarad kulturmiljö är en viktig del av en god livsmiljö och ett hållbart samhälle.

Vi arbetar med kulturmiljöfrågor på olika sätt, dels i det dagliga arbetet med bygglovsprövning, planarbete och informationsarbete, dels i form av olika projekt, till exempel inventeringen av kommunens kulturhistoriska bebyggelse som avslutades 2007, och upprättandet av bevarandeplaner för de större orterna i kommunen. 

Kontakt