Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Rökfri miljö

I Sverige är det enligt lag förbjudet att röka på förskolor, skolor, sjukhus, restauranger och i andra lokaler som är öppna för allmänheten. Tobakslagen ger alla möjlighet att vistas i offentliga miljöer utan att behöva utsättas för tobaksrök.

Rökning regleras av tobakslagen

Syftet med tobakslagen är att minska rökningen, hindra eller fördröja att barn och ungdomar börjar röka, och öka tillgängligheten för allergier, astmatiker och icke-rökare. Tobaksrök är giftigt och bidrar till en mängd hälsorelaterade problem, så som lungcancer, hjärt- kärlsjukdomar och lungsjukdomen KOL.

Rökförbud råder generellt på allmänna platser

  • Det är förbjudet att röka i lokaler som är avsedda för barnomsorg och skolverksamhet. Det är också förbjudet att röka på skolgårdar och på motsvarande områden vid förskolor och fritidshem. Rökrutor får inte finnas.
  • Restauranger och andra serveringsställen ska vara rökfria, utom när servering sker utomhus. Speciella rökrum kan få anordnas, men där får varken mat eller dryck tas med in.
  • Rökförbud gäller i alla utrymmen inom hälso-, sjuk- och tandvård som används eller passeras av patienter. Undantaget är lokaler för samtalsterapi där det kan finnas skäl för att tillåta rökning.
  • Rökning är förbjuden i lokaler som är öppna för alla, som exempelvis banklokaler, butiker, serviceinrättningar och biografer.
  • Det är förbjudet att röka i inrikes kollektivtrafik, eller i väntsalar, biljetthallar och andra lokaler som är avsedda att användas av resande. Särskilda rökutrymmen, både i till exempel väntsalar och på tåg, kan däremot få anordnas.
  • Hotell, motell och pensionat ska kunna erbjuda rökfria rum. Rökförbud gäller i vestibuler, trappor, hissar med mera. Särskilda rum där rökning får ske kan däremot anordnas.

Vem ansvarar för att rökförbudet följs?

Ansvarig för lokalen ska se till att rökförbudet följs. Störs du av rökning i en lokal som ska vara rökfri ska du ta upp det med innehavaren. Om det inte blir någon förändring kan du vända dig till miljöenheten i kommunen som har tillsynsansvaret för att tobakslagen följs.

Kontakt