Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Värmepump

Att installera en värmepump kan ge dig minskade uppvärmningskostnader. Tänk på att du behöver göra en anmälan om installation av värmepump, alternativt söka tillstånd för din värmepump.

Det finns ett stort intresse för att installera värmepumpar i villor eftersom det kan ge en vinst både för miljön och för den egna ekonomin. Men det finns en hel del att tänka på innan installation.

Mer information om värmepumpar

Varbergs kommuns energi- och klimatrådgivare kan ge dig mer information om vilken sorts värmepump som kan passa just ditt hus.

Du kan också läsa mer på Energimyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du kan behöva anmäla eller söka tillstånd för din värmepump

Enligt miljöbalken är värmepumpsanläggningar att betrakta som miljöfarlig verksamhet Öppnas i nytt fönster.. Det innebär att installation och användning av värmepumpar är anmälnings- eller tillståndspliktiga. En anläggning i mark, yt- eller grundvatten ska därför anmälas till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Luftvärmepumpar är för närvarande inte anmälningspliktiga.

En handläggningsavgift för anmälan tas ut enligt fastställd taxa. Att installera en värmepump utan att anmälan är gjort leder till miljösanktionsavgift.

Alla värmepumpsanläggningar innehåller köldmedier Öppnas i nytt fönster. av typen HFC som omfattas av särskilda bestämmelser. Ett ingrepp i köldmediekretsen får endast utföras av ackrediterat företag.

För anläggningar med en uteffekt av mer än 100 kW gäller delvis andra regler. Om en sådan anläggning planeras, kontakta miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Jag störs av min grannes luftvärmepump

Det finns riktvärden för hur mycket en värmepump får bullra. Kontakta miljö- och hälsoskyddsförvaltningen om du störs av höga ljudnivåer från grannens värmepump.

Kontakt