Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Solceller

Det blir allt vanligare att producera el med solceller för egen användning i bostadshus. I normalfallet räcker den egenproducerade elen endast till en del av det totala årsbehovet. På denna sida kan du lära dig mer om solceller.

Solcellerna producerar mest el dagtid och på sommaren. Det går att lagra den producerade elen med hjälp av batterier. Exempelvis kan man lagra solelen i batterier för senare användning i sommarstugan, husvagnen, bilen eller båten. Om man inte är nätverksansluten kallas detta off grid.

Det vanligaste är att man ansluter sin anläggning till elnätet och säljer sin överskottsel till elhandelsföretaget för att sedan köpa tillbaka el vid behov. Det som avgör lämpligheten är husets orientering, taklutning och eventuella skuggningar. Söderläge är det mest optimala men sydväst, sydost, väster och öster fungerar också bra. Taklutningen ska ligga mellan 16 – 60 grader och det är viktigt att undvika skugga från exempelvis träd.

En solcellsanläggning består i huvudsak av solcellsmoduler, kablage och växelriktare. All elinstallation ska göras av en behörig elektriker. Hur stor anläggning som behövs beror på hur hög toppeffekt man vill ha. En installerad kW motsvarar oftast 4 moduler som tar upp ca 7–8 m² på taket och producerar cirka 800–1 000 kWh per år. Man kan räkna med att priset ligger på cirka 15 000–20 000 kr per installerad kW (dec 2018) men priset är beroende på installationens storlek, läge med mera.

Det går att söka investeringsstöd för solceller eller utnyttja ROT-avdraget för arbetskostnaderna. Du kan även få skattereduktion för den överskottsel du matar ut på det allmänna elnätet.

Läs mer om stöd på energimyndighetens Länk till annan webbplats. eller länsstyrelsens Länk till annan webbplats. hemsida.

Solceller

Kontakt