Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Så arbetar vi med att minska vår energianvändning

Hylte kommun arbetar löpande med energieffektivisering i våra verksamheter för att minska energianvändningen – och därmed bidra till att minska marknadens elkostnader. Att arbeta med energieffektivisering är något vi har gjort under lång tid. Nu är det arbetet kanske viktigare än någonsin.

Hur arbetar kommunen för att minska energianvändningen?

Utöver det löpande arbetet har det tillsatts en arbetsgrupp som ska agera stöd åt ledningen i frågor som rör energianvändningen – både på kort och lång sikt. Arbetsgruppens syfte är att ta fram förslag på energibesparande åtgärder i kommunens verksamheter som gör skillnad men med så liten påverkan som möjligt på kommuninvånarna.

Belysning

Gatubelysning

Hylte kommun har ca 3 200 lyktstolpar och i september påbörjades en rondering av samtliga lyktstolpar i kommunen. Ronderingen är en rutin som genomförs inför den mörka årstiden och möjliga fel som upptäcks åtgärdas löpande under arbetets gång. Vattenfall är utförare och på enskilda lyktstolpar kan det komma att sättas upp tejp med Vattenfalls logotyp på. Tejpen indikerar att det är något fel på lyktstolpen och att den därför är tagen ur bruk.

Utöver ronderingen pågår ett arbete med att byta ut stora delar av kommunens gatlampor och armaturer till LED. För var lampa som byts ut minskar lyktstolpens totala energiförbrukning med tre fjärdedelar. Det här är ett prioriterat arbete och kommer, när lamporna är utbytta, göra markant skillnad för Hylte kommuns energianvändning.

Julbelysning

Årets julbelysning kommer att vara tänd färre dagar än tidigare år, från den 25 november till och med den 13 januari 2023. För att minska energianvändningen kommer utvalda delar av julbelysningen inte att tändas samt effektiviseras där det är möjligt.

Belysning i träden utanför kommunhuset, mot parkeringen sett, samt ett par stjärnor vid rondellen nära Forum förblir släckta. Likaså kommer trädbelysningen längst med vägen som går mellan kommunhus och centrumhus inte att tändas eftersom där finns annan befintlig belysning. Av kommunens verksamheter kommer kommunhuset inte att sätta upp eldrivna ljusstakar i år, med undantag för Kontaktcenter.

I Torup kommer ingen julgran att resas med anledning av den pågående ombyggnationen. Istället kommer en ljusslinga att sättas upp i flaggstången. Övrig julbelysning runt om i kommunen samt på kommunens verksamheter kommer inte att påverkas.

Kontakt