Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Din elräkning

Din elkostnad består av flera delar. På denna sida kan du lära dig mer om vad som ingår i din elräkning.

Vad består din elräkning av?

Din elkostnad består av flera delar. Konsumentpriset på el består av tre kostnadsdelar – elnät, elhandel, samt skatter och avgifter. Det innebär att du kan få två fakturor, en för elnätet och en för elhandel. Den del som du kan förhandla om är elhandel, det vill säga byta leverantör.

Elnät

I elnätsavgiften ingår vissa fasta kostnader:

 • Abonnemangsavgift som beror på storleken på din huvudsäkring i Amper (A)
 • Elsäkerhetsavgift
 • Nätövervakningsavgift
 • Elberedskapsavgift som finansierar Svenska Kraftnäts arbete med att säkerställa det svenska elnäts uthållighet i krig

Den rörliga delen i elnätsavgiften är:

 • Elöverföringsavgift som beror på hur mycket el du använder
 • Elnätet lyder under ett monopol vilket innebär att det övervakas av Energimyndigheten men också att man inte kan förhandla om priset.

Elhandel

I elhandelskostnaden ingår:

 • Elpriset – baserat på tillgång och efterfrågan av elenergi. Den producerade elen säljs och köps till gällande dagspriser på den nordiska elbörsen ”Nordpool”. Du betalar för den mängden el du använder.
 • Fast avgift (elhandlarens kostnader för inköp och försäljning bland annat).

Skatter och avgifter

I skatter och avgifter ingår:

 • Elcertifikatpriset – en kostnad för att ge stöd till elproduktion från förnybara energikällor. Kostnaden för elcertifikat är numera en del av det totala elpriset, vilket gör det lättare att jämföra olika elhandelsbolags priser.
 • Energiskatten på el är för de flesta 33,10 öre/kWh (år 2018). Skatten höjs kontinuerligt sedan avregleringen 1996, då den var 9,7 öre/kWh.
 • 25 procent är moms som läggs på elhandelskostnaden plus elnätkostnaden plus energiskatten och elcertifikaten.
 • En lågspänningskund betalar 54 kr/år i elsäkerhets-, nätövervaknings- och beredskapsavgifter inom elnätsavgiften.

I ditt pris ingår EU:s handelssystem för utsläppsrätter. El som till exempel produceras av olja eller kol släpper ut koldioxid och påverkas av utsläppsrättshandeln. Elen får då en högre kostnad. Denna el påverkar priset på den nordiska elbörsen, där elhandelsbolaget handlar sin el.

Under 2016 var det genomsnittliga totalpriset på el som betalas av hushållskunder cirka 1,5 kronor på kilowattimme (SCB. 2016).

Kontakt