Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Energi- och klimatstrategi

Hyltes Energi- och klimatstrategi är en uppdatering av kommunens energiplan från 2000. Samtidigt har planen utvidgats till att även omfatta en klimatstrategi.

I strategins mål och åtgärder har vi utgått från vad som behöver hända lokalt i Hylte för att vi ska bidra till att nå de regionala miljömålen för begränsad klimatpåverkan. Strategin innehåller även energibalans med jämförande siffror 1995 och 2005.

Naturskyddsföreningens lokala grupp i Hylte har engagerat sig i arbetet genom att ta fram exempel på vad var och en kan göra för att minska sin klimatpåverkan.

Kontakt