Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Ombyggnad av Hylte damm och Jakobs sjö

Under 2016 startade företaget Statkraft arbetet med dammsäkerhetshöjande åtgärder vid Hylte damm och Jakobs sjö. Arbetet beräknades ta två år. År 2018 övertog entreprenören NCC ansvaret och färdigställde arbetet i september 2020.

Invigning

Den nya regleringsdammen invigs lördagen den 12 september 2020. På grund av corona pandemin blir det ingen traditionell bandklippning eftersom Statkraft inte önskar samla för mycket folk på en och samma plats. Istället pågår invigningen hela dagen mellan klockan 10-15, med presentation av arbetet, tipspromenad och fika.

Bakgrund till projektet

Hylte dammanläggning innehåller ett antal dammar som är byggda i början av 1900-talet. De är i dåligt skick och uppfyller inte dagens krav. Anläggningen innehåller också ett större antal dammar från 1989 där instrumentering och dränering inte heller uppfyller dagens krav. De äldre dammarna är i så dåligt skicka att det påverkar dammsäkerheten för anläggningen.

Projektet har delats upp i två delar:

Del 1 – Hylte damm
Del 2 – Jakobs sjö

Del 1 Hylte damm

Befintlig regleringsdamm och anslutande fyllningsdammar kommer att ersättas av nya dammar cirka 50 meter nedströms de befintliga. Befintliga dammar kommer att användas som fångdammar. Den gamla regleringsdammen kommer att ersättas av en ny innehållande fyra utskov jämfört med dagens tolv. Den nya regleringsdammen blir cirka 50 meter lång och de anslutande fyllningsdammarna blir cirka 250 meter respektive 50 meter långa. Övriga dammar i närhet till regleringsdammen kommer att förstärkas med tåbank, ny dränering och ny instrumentering.


Hylte damm

Del 2 Jakobs sjö

Fyllningsdammarna runt Jakobs sjö kommer att kompletteras med ny instrumentering, ny dränering och ny tåbank vid behov.


Jakobs sjö

 

 

Kontakt