Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Slam- och latrintömning

Kommunen utför, genom entreprenören Sandahls, slamtömning för fastighetsägare som har egen slambrunn eller tank. Tömningen är obligatorisk, intervallet styrs av föreskrifterna om avfallshantering för Hylte kommun. Pdf, 83 kB.

Sandahls sköter tömningen

Har du frågor om slamtömning? Sandahls sköter tömningen. Kontakta dem via telefon eller e-post. Telefonnumret gäller även för akuta insatser utanför ordninarie arbetstid.

Slamtömning Sandahls Entreprenad

Telefon: 0371-500 97


E-post: tank-slam@sandahlsbolagen.seNedan ser du vad du ska tänka på före slamtömning. Har du frågor - kontakta Sandahls.

Att tänka på före slamtömning

Du som har egen slamanläggning kan underlätta framkomligheten för slambilen, tänk på följande:

  • Vägen ska vara körbar, framkomlig och hålla för ett tungt fordon.
  • Det ska vara fri vägbredd och fri höjd från buskar och hinder till minst - 3,5m.
  • Stopplatsen för slambilen måste vara trafiksäker. Bilen kan inte stå på väg i kurva eller bakom skymt krön.
  • Eventuella vägbommar ska vara upplåsta
  • Vintertid skall vägen fram till brunnen vara skottad och sandad.
  • Området kring brunnen måste vara röjt och får inte vara blockerat av till exempel staket eller planteringar. Fri höjd ska vara två meter och fri bredd en meter.
  • Brunnslocket ska vara lättåtkomligt och väl synligt.
  • Locket skall vara upplåst och möjligt att lyfta av (max 15 kg) alternativt flytta (max 35 kg)
  • Locket ska vara utmärkt med flagga.

Besök Sandahls webbplats för mer information. Länk till annan webbplats.

Efter slamtömningen

När arbetet är utfört lämnar entreprenören en blankett där de bekräftar att de har utfört slamtömning, alternativt anger anledning till att de inte har gjort det. Där noterar de även om de har behövt använda extra slang vid tömningen.
Entreprenören lämnar också en skylt med en grön pil. Denna ska sättas upp så att den pekar ut tanken i god tid inför nästa tömning.

Så fungerar avvattningsbilen som används vid tömning

Slamtömning av enskilda avlopp sker med en avvattningsbil, det innebär att slambilen har två fack för att kunna separera slam och vatten. När allt slam sugits upp ur brunnen och centrifugerats förs vattnet med alla mikroorganismer tillbaka till brunnen samtidigt som den syresätts. Skulle entreprenören tömma brunnen helt så måste nytt vatten fyllas på av fastighetsägaren och då avstannar även processen med mikroorganismer och nedbrytning av slammet.

Synpunkter lämnas till samhällsbyggnadskontoret

Har du synpunkter kring avfallshämtningen är du välkommen att använda vår synpunktshantering. Inom två veckor ska du få svar om du anger detta. Du kan även välja att vara anonym.

Kontakt