Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Nedskräpning

Alla kan plocka och hålla undan skräp i vår omgivning – det är egentligen det miljöproblem som vi alla kan göra något åt, på ett enkelt sätt.

Enligt miljöbalken är det förbjudet att skräpa ned utomhus. Även plan- och bygglagen kräver att en tomt ska hållas i vårdat skick. Detta betyder att du inte får slänga skräp i naturen, på allmän plats eller inom bebyggda områden.

Klagomål om nedskräpning

Om du har klagomål om nedskräpning i naturen bör du vända dig till fastighetsägaren i första hand. Om fastighetsägaren är okänd kan du vända dig till samhällsbyggnadskontorets bygg- och miljöenhet genom att ringa till Hylte kommuns kontaktcenter – se kontaktuppgifter nedan.

Nedskräpning kring återvinningsstation anmäls i första hand till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

Kontakt