Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Kompostering

Att kompostera hushållsavfallet är bra på flera sätt. Det ger dig minskade avfallskostnader samtidigt som en fungerande kompost ger fin näring åt trädgårdens växter. Det leder även till att avfallet transporteras mindre.

Kompostering av trädgårdsavfall får ske utan anmälan eller tillstånd. Som trädgårdsavfall räknas grenar, kvistar, löv och gräsklippsavfall.

För att kompostera hushållsavfall finns en del krav som måste uppfyllas:

  1. En skriftlig anmälan skickas till kommunen
  2. En ändamålsenlig varmkompostbehållare som är skadedjurssäker ska användas
  3. Kompostbehållaren måste placeras, underhållas och skötas så att olägenheter som lukt och skadedjur inte uppstår
  4. Du måste själv ta hand om kompostjorden

Anmälan om kompostering

Anmälan om kompostering av hushållsavfall kan du göra via vår e-tjänstblankett. Observera att en prövningsavgift på 1 080 kronor kommer att tas ut för handläggningen, i enligt med Kommunfullmäktiges beslut KF § 158/21.

Val av renhållningsabonnemang

Du som komposterar ditt hushållsavfall i en varmkompost kan välja alternativet varmkompost. Läs mer under rubriken Val av avfallsabonnemang.

Kontakt