Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Gymnasieskola i Hylte

Använd alternativet 1080p för bästa bildkvalité i videospelaren

På gymnasieskolan i Hylte kommun kan du som elev studera Samhällsvetenskapsprogrammet, Barn- och Fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet eller Introduktionsprogrammen.

Så påverkas gymnasiets och komvux undervisning från och med 7 december

Med anledning av regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendation om att nationellt återgå till distansundervisning i gymnasieskolan från och med måndagen den 7 december, har kultur- och folkhälsonämnden beslutat följande:

  • Gymnasieskolans elever kommer även fortsatt att i huvudsak komma till skolan och undervisas på plats
  • Vuxenstuderande ska i första hand delta via fjärr- och distansundervisning, men kan komma till skolan om eleven och/eller undervisande lärare gör bedömningen att detta krävs för att eleven ska klara kursen
  • Nationella prov kommer att genomföras som planerat
  • Det kommer inte att ske någon skolavslutning – vanliga lektioner kommer att ske under dagen istället
  • Examinationer som inte kan genomföras på distans ska genomföras
  • Praktiska moment som inte kan skjutas upp ska genomföras
  • Idrottsundervisningen kommer att ske teoretiskt

Därutöver kommer skolledningen att undersöka möjligheten att förlänga arbetsplatsförlagt lärande (APL) för de elever som har detta.

För elever med behörighet erbjuds det även andra gymnasieutbildningar i Halland som det finns samlad information om på webbplatsen www.gymnasiehalland.selänk till annan webbplats.

Är du ny i Sverige?

Introduktionsprogrammet – Språkintroduktion
Språkintroduktion är till för ungdomar som nyligen har kommit till Sverige. Utbildningen fokuserar på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan, eller till annan utbildning. Läs mer på fliken introduktionsprogrammen.

Kontakt