Hylte gymnasieenheten

Våra program - ingen mer antagning görs:

Vildmarks- och Traineegymnasiet går nu in på sitt sista år och därmed avslutas pågående utbildningar inom de program och inriktningar som erbjudits på skolan. Vår ambition är att göra de sista elevernas tid på Vildmark-/Traineegymnasiet precis lika bra som alla andra år och hoppas att våra elever kommer se tillbaka på tiden som minnesvärd och lärorik.

Gymnasieskolan 2.0

Barn- och ungdomsnämnden fattade 2015-12-09 beslut om en ny organisation för- och utveckling av kvarvarande delar inom Hylte gymnasieskola och vuxenutbildning. Syftet med beslutet är att vidareutveckla vuxenutbildningen i Hylte kommun för att tillse att kommunens invånare ges ökade möjligheter till fortbildning, kompetensutveckling, anställningsbarhet och till att stärka de lokala företagens kompetens. Dessutom syftar beslutet till att elever på Introduktionsprogrammet skall ges möjlighet att läsa gymnasiala kurser under den tid de kompletterar ämnen från grundskolan.

Arbetet med att utveckla ”Gymnasieskolan 2.0” har redan påbörjats och en del förändringar, såsom större kursutbud är redan på plats. Vi beräknar att hela verksamheten skall vara fullt utvecklad hösten 2017.

Jägare

Våra utbildningar är 3-åriga yrkesutbildningar med möjlighet att komplettera med högskolebehörighet inom det individuella valet.

Inom alla programmen görs också 15 veckors APL (Arbetsplatsförlagt lärande) som är kopplat till några av de kurser som läses.

Naturbruksprogrammet - NBSKO

Nationellt naturbruksprogram med inriktningen Skog med fördjupningar inom jakt- och viltvård, vildmarksliv eller fiske och vattenvård

Naturbruksprogrammet Skog; särskild variant; yrkesfiske i sötvatten - NBSKOV0R

Yrkesfiskeutbildning i sötvatten med riksintag

Barn- och Fritidsprogrammet - BFPED

Barn- och fritidsprogram med inriktningen Pedagogiskt arbete för dig som vill arbeta med barn- och ungdomar i utomhusmiljöer

Restaurang- och livsmedel - RLKOK0L Nyhet!

Läsåret 14-15 startar vårt nya program inom Restaurang och Livsmedel. Ett samarbete mellan Vildmarksgymnasiet & Traineegymnasiet samt aktörer/entreprenörer i Norden inom restaurang, styckning och charkuteri.

Sidan uppdaterades: 2017-07-10  av: Helena Frisk
Tipsa en vän:

Hylte kommun | Storgatan 8, 314 80 Hyltebruk | Tel: 0345 - 180 00 | Fax: 0345 - 181 90  |  E-post: kommunen@hylte.se | Organisationsnummer: 212 000-1207