Hylte gymnasieenheten

Avveckling - ingen mer antagning görs:

Vildmarks- och Traineegymnasiet går nu in på sitt sista år och därmed avslutas pågående utbildningar inom de program och inriktningar som erbjudits på skolan. Vår ambition är att göra de sista elevernas tid på Vildmark-/Traineegymnasiet precis lika bra som alla andra år och hoppas att våra elever kommer se tillbaka på tiden som minnesvärd och lärorik.

Gymnasieskolan 2.0

Barn- och ungdomsnämnden fattade 2015-12-09 beslut om en ny organisation för- och utveckling av kvarvarande delar inom Hylte gymnasieskola och vuxenutbildning. Syftet med beslutet är att vidareutveckla vuxenutbildningen i Hylte kommun för att tillse att kommunens invånare ges ökade möjligheter till fortbildning, kompetensutveckling, anställningsbarhet och till att stärka de lokala företagens kompetens. Dessutom syftar beslutet till att elever på Introduktionsprogrammet skall ges möjlighet att läsa gymnasiala kurser under den tid de kompletterar ämnen från grundskolan.

Arbetet med att utveckla ”Gymnasieskolan 2.0” har redan påbörjats och en del förändringar, såsom större kursutbud är redan på plats. Vi beräknar att hela verksamheten skall vara fullt utvecklad hösten 2017.

Sidan uppdaterades: 2016-09-14  av: Eva Halldin
Tipsa en vän:

Hylte kommun | Storgatan 8, 314 80 Hyltebruk | Tel: 0345 - 180 00 | Fax: 0345 - 181 90  |  E-post: kommunen@hylte.se | Organisationsnummer: 212 000-1207