Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Projekt

Här kan du läsa om pågående och avslutade projekt i Hylte kommun.

Integration Halland

Integration Halland är ett samarbetsprojekt mellan alla halländska kommuner, Arbetsförmedlingen och Högskolan i Halmstad. Hylte kommun är projektägare. Projektet ska öka samarbetet på integrationsområdet mellan de halländska kommunerna och erbjuda aktiviteter för nyanlända med permanent uppehållstillstånd.

Boost Hylte

Boost Hylte syftar till att öka unga vuxnas tilltro till framtiden och den egna förmågan, visa på möjligheter med att bo och verka i Hylte kommun. Syftet är också att skapa ett mer positivt samhällsklimat lokalt där det finns goda möjligheter att stimuleras och inspireras.

Destination Halland 2020

Destination Halland 2020 är ett 3-årigt projekt som syftar till att stärka besöksnäringens utveckling i Halland. Satsningen finansieras av Region Halland och de halländska kommunerna med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Destination Halland 2020 har fokus på tre områden; kunskap, affärsutveckling och kommunikation.

Kontakt