Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Anslagstavla

Det här är Hylte kommuns anslagstavla. Här finns de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldiga att anslå. Det kan vara meddelanden om att protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott är justerade. Det kan också vara kungörelser för kommunfullmäktiges kallelse, kungörelser kring nya detaljplaner och öppettider för den gemensamma nämnden för överförmyndare i samverkan.

Anslaget ligger kvar på anslagstavlan i tre veckor, om inget annat anges.

 

 1. Barn- och ungdomsnämnden 13 december 2017
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och ungdomsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningskontoret
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 2. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 30 januari 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Kommunstyrelsen protokoll 2018-01-30
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 4. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 30 januari 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningskontoret
  SekreterareYelis Milsten
  Nedladdningsbart protokollArbetsutskott
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 5. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 7 februari 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Barn- och ungdomsnämnden 7 februari 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och ungdomsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 januari 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 8. Tillsynsnämnden 8 februari 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansTillsynsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollTillsynsnämnden
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-06
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  SekreterareSusanne Ohlsson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 10. Kommunstyrelsens arbetsutskott 13 februari 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 11. Samordningsförbundet 25 januari 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamordningsförbundet i Halland
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 12. Barn- och ungdomsnämnden 14 februari 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och ungdomsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  SekreterareErik Wikström
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 13. Samhällsbyggnadsnämnden februari 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsbyggnadsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll SBN 2018-02-13.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 14. Omsorgsnämndens arbetsutskott 15 februari 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollArbetsutskott
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 15. Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott 14 februari 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansArbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll Arbets- och näringslivsnämnens arbetsutskott 2018-02-14.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.Överklaga beslut

Det finns två sätt att överklaga beslut som kommunen har tagit. Det ena sättet prövar om beslutet är fattat på rätt sätt (det var rätt av kommunen att fatta beslutet) och det andra sättet prövar om ett beslut som rör den enskilda individen är felaktigt.

Du har tre veckor på dig att överklaga ett beslut från det att ett beslut som berör samtliga kommuninvånare har anslagits på anslagstavlan eller från det att du som personligen berörs av ett beslut har fått beslutet.

Läs mer om hur du överklagar ett beslut

Sidan uppdaterades: 2017-12-20

Kontaktinformation