Välkommen till Hylte kommuns gymnasieskolor!

Våra skolor är uppdelade på tre enheter och eleverna har möjlighet att fritt välja nationellt program.

Vildmarksgymnasiet i Unnaryd erbjuder utbildning inom Naturbruksprogrammet  inriktning Skog med fördjupningarna Jakt- och viltvård, Vildmarksliv, Fiske och vattenvård och Yrkesfiske och på Barn- och fritidsprogrammet inrikting pedagogik med fördjupning utomhuspedagogik samt Restaurang och Livsmedel med yrkesingång som styckare, charkuterist eller kock med fokus på nordiska smaker.

Traineegymnasiet i Hyltebruk erbjuder lärlingsutbildning inom samtliga yrkesprogram. Huvuddelen av lärlingsutbildningen sker på en arbetsplats, oftast i närheten av din bostad.

Introduktionsprogrammet i Hyltebruk utformar program efter den enskildes behov.

Hylte kommun | Storgatan 8, 314 80 Hyltebruk | Tel: 0345 - 180 00 | Fax: 0345 - 181 90  |  E-post: kommunen@hylte.se | Organisationsnummer: 212 000-1207