Välkommen till Hylte kommuns gymnasieskola

Introduktionsprogrammet i Hyltebruk utformar program efter den enskildes behov.

Vildmarksgymnasiet i Unnaryd har erbjudit utbildning inom Naturbruksprogrammet inriktning Skog med fördjupningarna Jakt- och viltvård, Vildmarksliv, Fiske och vattenvård och Yrkesfiske och på Barn- och fritidsprogrammet inrikting pedagogik med fördjupning utomhuspedagogik samt Restaurang och Livsmedel med yrkesingång som styckare, charkuterist eller kock med fokus på nordiska smaker. Programmet är under avveckling och ingen mer antagning görs.

Traineegymnasiet i Hyltebruk har erbjudit lärlingsutbildning inom samtliga yrkesprogram. Huvuddelen av lärlingsutbildningen sker på en arbetsplats, oftast i närheten av din bostad. Programmet är under avveckling och ingen mer antagning görs. 


Hylte kommun | Storgatan 8, 314 80 Hyltebruk | Tel: 0345 - 180 00 | Fax: 0345 - 181 90  |  E-post: kommunen@hylte.se | Organisationsnummer: 212 000-1207